Matematik eğitimi, sarmal sistem denilen, yıllara göre hemen hemen aynı konular ama önce tekrar, sonra her yıl üzerine küçük eklemeler ile ilerleme şeklinde düzenlenmiştir. Matematik eğitimi, özellikle ilk 11 yıl, yani zorunlu eğitim sürecinde, öğrencilerin daha çok uygulama yapabilecek zaman esnekliğine sahip olarak düzenlenmiştir. Klasik sınavlar yapıldığı için, öğrencinin yaptığı her aşama için not verilir, sadece test sisteminde olduğu gibi doğru cevap önemli değil süreç önemlidir.

İlkokulda (Primary schools) yani zorunlu eğitimin ilk 6 yılında, öğrencilerin matematiğe karşı pozitif bir yaklaşım geliştirebilmeleri temel hedeftir. Birinci aşamada, sayıları saymayı, okumayı, yazmayı ve 100 ve üzeri sayıları sıralamayı öğrenirler. Çeşitli zihinsel hesaplama becerileri geliştirirler ve bunları uygulamaya çalışırlar. Mantık yürütme, guruplama yöntemleri ile dört işlem yapabilme becerileri kazanırlar. Matematiksel dili kavramaya başlarlar, onu yöntemleri hakkında konuşmak için kullanırlar ve problemleri çözerken sebep sonuç ilişkileri kurmaya çalışırlar. Sayılar, şekiller, ölçüler ve verilerin işlenmesi konularında bağlantılar kurarlar. 2. aşamada öğrenciler sayı sistemini daha rahat kullanır, dört işlemde daha akıcı hale gelirler ve bütün işlemlerde zihinsel yöntemleri kullanırlar. Matematik dilini daha etkin kullanır, diyagram ve çizelgeler hayatlarına girmiştir artık. 6.sınıfın sonunda ise SAT sınavını alırlar. Bu sınav onların ortaokulda seviyelerini belirlemek için de kullanılır.

Ortaokulda (Secondary Schools) SAT de öğrencinin gösterdiği başarıya göre matematikten seviye sınıflarına yerleşirler. Okulun öğrenci sayısı, fiziki koşullarına göre 3 ile 7 arasında değişen seviye sınıfları (Set) vardır. Yıl içinde veya dönem sonlarında seviyeler arasında geçişler yapılır. Ortaokul matematik konuları, Sayılar, Cebir, Grafikler, Oran Orantı, Geometri ve Ölçümler, Pisagor Teoremi, İstatistik, Olasılık ve Trigonometridir. Öğrenciler matematik dersini Temel düzey (Foundation), İleri düzey (Higher) ya da Daha ileri düzey( Further) olarak alabilirler. Ancak her okul daha ileri düzeyi veremeyebiliyor. Genelde ileri düzey alan öğrenciler kendileri dışardan çalışarak bu dersin sınavını alabiliyorlar. 11. sınıfın sonunda GCSE sınavlarına girerek İleri eğitim ( Further Education) sürecine girerler.

Üniversiteye girmek isteyen öğrenciler Sixth form (A Level qualification) denilen iki yıllık bir programa başlarlar ve burada alacakları matematik dersleri yine temel ve daha ileri matematik olarak ikiye ayırılır. Ancak temel matematik dersi yanında öğrenciler istatistik, mekanik ya da karar verme derslerinden birini de matematik eğitimi altında seçmek durumundalar. Bu seviye de öğrenciler üniversite matematiğine hazırlanıyorlar. A level matematik pek çok üniversitenin istediği veya yardımcı ders olarak kabul ettiği bir derstir. İspat, Algebra, Fonksiyonlar, Koordinat Geometri, Dizi ve Seriler, Trigonometri, Üslü Sayılar ve Logaritma, Türev ve İntegral bu seviyenin konularıdır.

Üniversitenin ilk iki yılında alınan matematik dersi, genelde Calculus 1, 2 ve uygulamalı matematik konularını kapsar. A level düzeyinde konu pekiştirmeleri de yapılır. Mekanik ve istatistik bölümleri de işlenir. Ancak bu program her üniversiteye göre hatta her öğretmene göre bile farklılıklar gösterebilir.