Test Education Centre olarak sunulan lise danışmanlık hizmetlerimiz, öğrencilere en uygun eğitim müfredatını belirleme ve başarılı bir lise eğitimi sürecini yönetmeyi hedefler. Bu kapsamlı hizmetimiz şu unsurları içermektedir:

  • Adaya en uygun müfredatın, örneğin A Level, IB (International Baccalaureate) vb., belirlenmesi ve buna yönelik gerekli destek ve sınav katılım süreçlerinin organize edilmesi.
  • Okulların kabul süreci için gereken başvuru portföyünün oluşturulması ve ön sınavlara girişlerin organize edilmesi.
  • Tüm ders seçimlerinde destek olma ve adayın ihtiyacına yönelik doğru yönlendirmelerde bulunmak.
  • Gerektiğinde adayın okulları daha yakından tanımasını sağlamak amacıyla ön görüşmeler, sanal turlar, birebir ziyaretler gibi tanıma ve tanışma etkinliklerini organize etme.
  • Lise öğrencilerinin timeline'ına uygun akademik destek, zenginleştirme ve iyileştirme içerikli danışman görüşmeleri düzenleme.
  • Dersler için gerekli dış kaynakları bulma.
  • Tüm 6th Form, College, Further Education kurumları ve gerekirse private exam centre için alınacak kararları ve yapılacak seçimleri takip etme, okul başvurularını yönetme, okul tarafından sunulan şartları karşılamak ve süreci sonuçlandırmak.