Test Education Centre olarak sunulan ilkokul danışmanlık hizmetlerimiz, öğrenci ve ailelerin eğitim yolculuğunu başarılı ve sağlıklı bir şekilde planlamayı hedefler. İlkokul düzeyindeki danışmanlık süreçlerimiz şu hizmetleri içermektedir:
 

 • Adaylara uygun olan day/boarding/homestay okulları belirleyerek, kontenjanları değerlendirmek.
 • Aday ve ailelerle okulları daha yakından tanıtmak amacıyla okullarla randevular ayarlayarak birebir görüşmeler ve özel geziler organize etmek.
 • Adayların dil becerilerini geliştirmeleri gerekiyorsa, bu konuda öğrencilere rehberlik sağlamak.
 • Okul başvuruları için gerekli belgelerin hazırlanmasında ailelere destek sağlamak.
 • Okulların aday değerlendirme, sınav ve mülakat süreçlerini organize etmek, moderatörlük yapmak ve yürütmek.
 • Ebeveynlere, gerektiğinde parent vizesi verecek ruhsatlı okulları belirlemede yardımcı olmak.
 • Çocukların aldığı yabancı dil opsiyonlarını göz önünde bulundurarak ailelere seçenekler sunmak.
 • Eğitim alabileceği şehirlerde alternatif okul taraması yapmak ve gerektiğinde bilgi vermek.
 • Okula başladıktan sonra ailelerle birlikte hareket etmek; veli toplantıları, karne görüşmeleri, ders seçimleri gibi süreçlerde danışmanlık yapmak.
 • Çocuk ve anne vizeleri için gerekli hazırlıkları planlamak ve uygulamak.
 • Süreç minimum 4 ay sürer