GCSE ve IGCSE birbirine çok benzer ve dünya çapındaki en iyi üniversiteler, altıncı sınıf kolejler ve diğer bağımsız okullar tarafından 'eşdeğer' yeterlilikler olarak kabul edilmektedir.

Tarihsel olarak, IGCSE ile GCSE yeterliliği arasındaki temel fark, GCSE müfredatına daha fazla ders çalışmasının dahil edilmesiydi, oysa IGCSE esas olarak kursun sonundaki final sınavlarıyla değerlendiriliyordu. Bunun nedeni, IGCSE'lerin İngilizce'yi ana dili olarak konuşmayan uluslararası öğrenciler için tasarlanmış olmasıdır.

 

Ancak son yıllarda Birleşik Krallık hükümeti, derslerin çoğunu kaldırmak için GCSE'lerin formatını değiştirdi ve artık birçok konu için final notlarını ağırlıklı olarak kurs sonu sınavlarına dayanarak değerlendiriyor ve veriyor. Bu nedenle IGCSE ve GCSE arasındaki farklar artık çok azdır.

 

Aşağıda kalan önemli farklılıklardan birkaçını ele alacağız.

 

Fark #1: Kurs İçeriği

GCSE kurs içeriği geleneksel olarak uluslararası hedef kitleden ziyade öncelikli olarak İngiliz izleyici kitlesi için tasarlanmıştır ve bu, belirli konuların kurs içeriğine de yansıtılmaktadır. Örneğin, Shakespeare, GCSE İngiliz Edebiyatı dersinin zorunlu bir parçasıyken, IGCSE İngilizcesi için isteğe bağlıdır.

IGCSE ve GCSE arasında, Tarih ve Coğrafya gibi konularda diğer Beşeri Bilimler müfredatlarında hangi konuların ele alınması gerektiği konusunda da bazı farklılıklar vardır.

 

Fark #2: Sınav Tarihleri

 

GCSE sınavları her yıl Mayıs – Haziran aylarında yapılır ve tekrarlar Kasım ayında yapılır.

IGCSE sınavları her yıl Kasım ve Ocak aylarında (belirli konular için) ve ayrıca Mayıs – Haziran aylarında yapılır.

 

Fark #3: Ülkeye Göre Kullanılabilirlik

Daha önce de belirtildiği gibi, GCSE yeterlilikleri yalnızca Birleşik Krallık'ta ve Kanada, Avustralya ve Hindistan gibi az sayıda başka ülkedeki belirli okullarda mevcuttur.

IGCSE doğası gereği 'uluslararası'dır ve dünya çapında 150'den fazla ülkede alınabilmektedir.

Birleşik Krallık'taki bazı uluslararası okullar, diğer ülkelerden Birleşik Krallık'a kurs ortasında transferleri daha kolay hale getirdiği için GCSE yerine IGCSE'yi sunmayı tercih etmektedir. Örneğin, bir öğrenci kendi ülkesinde 1 yıllık IGCSE eğitimini tamamlamış olabilir ve yurtdışında eğitim görmeye ve kaldığı yerden devam etmeye karar verebilir.

 

IGCSE ve GCSE – Temel Farklılıklar

 

IGCSE ve GCSE yeterliliklerinin çok benzer olduğu düşünülse de iki yeterlilik arasında bazı temel farklılıklar vardır. Burada iki yeterliliğin farklılık gösterdiği yolların tam bir dökümü verilmiştir:

 

GCSE sınavları yalnızca devlet, özel ve bağımsız okullar tarafından sunulan Birleşik Krallık'ta yapılabilir. Buna karşılık IGCSE sınavları 150'den fazla ülkede mevcuttur. Buna, isterseniz GCSE sınavları yerine IGCSE sınavlarına girebileceğiniz Birleşik Krallık da dahildir. Her iki yeterlilik de genellikle 16 yaşında öğrenilir ve her ikisinin de kazanılması yaklaşık 2 yıllık bir çalışma gerektirir.

Sınavların yanı sıra, pek çok GCSE'nin değerlendirme kriterlerinin temel bileşeni olarak kurs çalışmaları vardır, ancak bunun aksine çok az sayıda IGCSE dersinde kurs çalışmaları yer almaktadır. Kurs gerektiren konular genellikle sanat ve tasarım gibi 'uygulamalı' konulardır

GCSE'ler artık bir sayı sistemi kullanıyor; dokuz mevcut en yüksek not ve bir numara en düşük not. IGCSE'ler hala harf tabanlı bir not sistemi kullanıyor (bu, GCSES için de kullanılıyordu), A* mevcut en yüksek not ve G en düşük nottur.

GCSE'ler ve IGCSE'ler arasındaki ders içeriği büyük ölçüde farklılık gösterebilir. Her yeterlilik bağlamsal ve kültürel farklılıklar sunar; IGCSE'ler Birleşik Krallık'a özgü her türlü içeriği müfredatlarından çıkarır. Bu, bazı derslerde diğerlerinden daha belirgin olacaktır; Coğrafya, Tarih ve İngiliz Edebiyatı, IGCSE müfredatının GCSE öğrencilerine sunulan müfredattan çok farklı olacağı derslerin temel örnekleridir.

Eğer GCSE'ye girerseniz, sınavlarınız her yıl Mayıs ve Haziran aylarında yapılacaktır. Matematik ve İngilizce dili GCSE sınavları da Kasım ayında yapılabilir. IGCSE'ye çalışıyorsanız sınavlarınız Kasım ve Ocak aylarında yapılabilir; bazı ek derslerde ise Mayıs/Haziran aylarında ekstra sınav dönemleri sunulur.

Bu farklılıklara rağmen, GCSE'ler ve IGCSE'ler arasında farklılıklardan çok daha fazla benzerlik vardır. Örneğin planladığınız akademik rotanız üniversiteye gitmeyi içeriyorsa, Birleşik Krallık üniversitelerinin her iki yeterliliği de tanıyacağını ve kabul edeceğini unutmamak önemlidir. Aslında Birleşik Krallık üniversiteleri ikisi arasında ayrım yapmaz: üniversite başvuru sürecinin bir parçası olarak kullanıldığında aynı ve eşdeğer nitelikler olarak değerlendirilirler. IGCSE ve GCSE karşılaştırmasının artılarını ve eksilerini değerlendirirken, üniversiteye girmek için niteliklerinizi kullanma yeteneğiniz seçiminizde bir faktör olmamalıdır.

Blog