Bazen P4C olarak kısaltılan Çocuklar için Felsefe, çocuklara akıl yürütme ve muhakeme becerilerini öğretmeyi amaçlayan bir harekettir.
Bazen "Gençler için Felsefe" veya "Çocuklar için Felsefe" olarak adlandırılan ilgili yöntemler de vardır.
Hem okullarda hem de kolejlerde felsefe öğretmek için alternatif yöntemler geliştirme konusunda yüksek öğretimde uzun bir gelenek de vardır.

Tanınmış gelişim psikoloğu Jean Piaget, çocukların 11 veya 12 yaşına kadar eleştirel düşünme yeteneğine sahip olmadıkları izlenimine sahip olsa da, birçok filozofun ve küçük çocuklu öğretmenlerin deneyimleri, çocukların felsefi araştırmalardan bile faydalandığına inanmak için neden sağlar.

Ayrıca, çocuklara akıl yürütme becerilerini yaşamın erken dönemlerinde öğretmenin diğer bilişsel ve akademik becerileri büyük ölçüde geliştirdiği ve genel olarak öğrenmeye büyük ölçüde yardımcı olduğu dair kanıtlar da bulunmaktadır.

Fakat ilkokulda zorunlu dersler arasına felsefe girmemiştir. Okullar kendi özellerinde müfredatlarını felsefe ile zenginleştirmektedir. Çocuklar ve gençler için felsefe pedagojisi çeşitlidir.

Bununla birlikte, Matthew Lipman geleneğinde çalışanlar ve Çocuklar için Felsefe Geliştirme Enstitüsü de dahil olmak üzere birçok uygulayıcı, filozof John Dewey'in çalışmalarına dayanan bir araştırma yöntemi topluluğunun kullanımını vurgulamaktadır.

 "Sorgulama" terimi, "ders" yerine tercih edilir çünkü grup, yetkili bilgi kaynağı yerine kolaylaştırıcı olarak öğretmenle birlikte soru soran gruptur.

  Birleşik Krallık'ta, her biri pedagojinin farklı yönlerini vurgulayan, yarışan ve işbirliği yapan serbest eğitmenler nedeniyle belirli bir çeşitlilik vardır.