Blog


EPQ, öğrencilere genellikle lise son sınıfında veya sonrasında sunulan bir fırsattır. Bu nitelik, öğrencilere belirli bir konuda derinlemesine araştırma yapma ve bu araştırmayı bir projeye dönüştürme imkanı sunar. Proje; bir yazılı rapor, sanatsal çalışma, deney veya herhangi bir uygulamalı proje olabilir. Öğrenciler, bu süreçte bağımsız çalışma becerilerini geliştirir, araştırma yapma yeteneklerini keşfeder ve zaman yönetimi gibi önemli becerileri öğrenir.

EPQ'nun Avantajları Nelerdir?

  • Özgünlük ve Bağımsızlık: Öğrenciler, kendi ilgi alanlarına dayalı olarak bir konuyu seçme özgürlüğüne sahiptir. Bu, öğrencilerin öğrenme süreçlerini kişiselleştirmelerini ve tutkularını keşfetmelerini sağlar.
  • Akademik Becerilerin Gelişimi: EPQ, araştırma yapma, veri analizi, eleştirel düşünme ve raporlama gibi bir dizi akademik becerinin geliştirilmesine katkıda bulunur. Bu beceriler, üniversite eğitimi ve sonrasındaki hayatta da büyük önem taşır.
  • Üniversite Başvurularında Artı Değer: EPQ, özellikle İngiltere'deki üniversite başvurularında artı bir değer sunar. Öğrenciler, proje deneyimlerini ve kazandıkları becerileri üniversite başvurularında vurgulayabilirler.

EPQ, öğrencilere proje yönetimi becerilerini geliştirme ve geniş yazılı sunum fırsatı sunma imkanı sağlayan bir niteliktir. Bu nitelik, yüksek öğrenime ve istihdama geçişte oldukça değerli olan becerilerin kazanılmasına olanak tanır.

EPQ'nun bazı ana noktaları şunlardır:

Amaç

EPQ, öğrencilere proje yönetimi ve uzun yazılı sunum becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Öğrenciler, kendi merkezleriyle anlaşarak projelerini kendi ihtiyaçları, tercihleri ve hedefleri doğrultusunda şekillendirebilirler. Projenin sonucu bir tasarım, performans, rapor, tez veya ürün olabilir.

Notlandırma ve Değerlendirme

EPQ, A* - E arasında notlandırılır. Öğrenciler; production log, denetleyici tarafından doğrulanan bir yazılı rapor, ek kanıt ve bir sunum sunmak zorundadır.

Öğrenciler dört hedef doğrultusunda değerlendirilir:

AO1: Yönetme

AO2: Kaynakları Kullanma

AO3: Geliştirme ve Gerçekleştirme

AO4: İnceleme

Öğrenciler, her bir değerlendirme hedefi için üç düzeyde performans göstererek not alırlar. Genellikle puan bantları boyunca ilerleme:

  • Artan anlayışın kapsamı ve derinliği
  • Uyum, değerlendirme ve analiz
  • Bağımsızlık ve özgünlük ile karakterize edilir.

 

EPQ Nasıl Yapılır?

  • Konu Seçimi: Öğrenciler, kişisel ilgi alanlarına dayalı olarak bir konu seçerler. Bu, tarih, bilim, sanat, sosyal bilimler veya teknoloji gibi geniş bir yelpazede olabilir.
  • Araştırma ve Planlama: Seçilen konuyla ilgili derinlemesine araştırma yapılır. Araştırma süreci, kaynak toplama, veri analizi ve projenin nasıl yapılandırılacağına dair bir plan oluşturmayı içerir.
  • Projeyi Uygulama: Araştırma ve planlama aşamasının ardından, öğrenciler projelerini hayata geçirirler. Bu aşama, yazılı bir rapor, sanatsal bir eser veya pratik bir projenin geliştirilmesini içerebilir.

 

Üniversiteler ve EPQ

EPQ becerileri, yükseköğretim kurumları tarafından oldukça değerli bulunmaktadır. Bazı üniversiteler, belirli dersler için standart A level tekliflerini EPQ'yi içerecek şekilde ayarlarlar. Diğerleri, A level sonuçları aynı olan öğrenciler arasında fark yapmak için EPQ sonuçlarını kullanır. Bazı üniversiteler ve collegelar, başvuranları personal statementlarında ve mülakatlarda projelerinden bahsetmeye teşvik eder.

Genel Değerlendirme

EPQ, A level gibi yaygın olarak sunulmasa da puan tabanlı tekliflerde okullar tarafından geniş bir şekilde değerlendirilir. EPQ'nun benzersiz yapısı ve değerlendirme yöntemi nedeniyle öğretmenler ve danışmanlar genellikle bir tahmini not vermek için yeterli hissetmezler. Tahmini bir not sunulmazsa, öğretmenlere EPQ ile ilgili bilgi sağlama konusunda bir referans veya okula özgü bir URL kullanmaları teşvik edilir.

EPQ, öğrencilere geniş bir yelpazede beceriler kazandırır ve üniversiteye geçişte ve kariyer gelişiminde önemli bir rol oynar. Bu nitelik, öğrencilere özgünlüklerini ve becerilerini gösterme fırsatı sunar ve yüksek öğrenimde bir avantaj sağlar.