Çocuklara ve gençlere toplam 4 grup şeklinde drama dersleri verilebilir.

1. grup 3-5 yaş aralığındaki  çocuklar
2.grup 6-8 yaş aralığındandaki  çocuklar
3. grup 9-12 yaş aralığındai çoçuklar
Ve son grup 13-16 gençler olarak ayrılablilir. Yaratıcı drama tüm katılımcıların yaş, cinsiyet ve koşullar farklı olacağından, herkeste göstereceği fayda farklı olabilir. Ama ortak olarak biliyoruz ki aşağıda sıralacağımız faydalar ortak olarak hepsinde görebiliriz. Ve sağlayacağı yararları  şu şekilde sıralanabilir.

1. Yaratıcı drama öz güveni geliştirir. En utangaç katılımcının dahi kurun sonunda kendine güveninin yuzde yuz geliştiği kanıtlanmıştır.
2. Yaratıcı drama konsantrasyonunuz artmasını sağlar. Çocuklar sürekli birbirlerini dinleme ve anlama aktivitelerinede yer verileceği için, Kurun sonunda çocukların konsantrasyon, odaklanma gibi dikkat geliştirici kavramları artmıştır.
3. Drama dil gelişimine yardımcı olur. Katılımcılar sürekli birbirleriyle iletişim halinde olacaktır. Ve bu iletişim hem dilsel hemde fiziksel bir iletişim olacağından, kurun sonunda katılımcıların dil gelişimi arttığı görülecektir.
4. Drama matematik zekasını geliştirir. Yapılan araştırmalara göre okullarda drama dersi alan ve almayan 2 grup öğrencilerin matematik zekası test edilmiş ve drama çalışması alan öğrencilerin daha fazla matematiği sevdiği ve daha gelişmiş olduğu kanıtlanmıştır.
5. Drama çocukların grup çalışması için cesaretlendirir. Taklitler, oyunlar,birlikte  hareket etme bunların hepsı takım olma hissi uyandırır. Ve çocuklar bu aktiviteler sayesinde birlik olmayı öğrenir.
6. Drama çocukların dünyayı anlamasını ve algılamasını sağlar. Çünkü yaratcı drama derslerinde sınır yoktur. Hayalgünü istediğin gib kullanabilirsin. Her hafta yapılan farklı temalarla görüşlerini , dünyalarını geliştiğini fark edeceksiniz.
7. Drama duygusal zekası geliştirir. Çocuklara taklit etmeyi cesaretlendirdiğimiz için. Duyguları hisleri ve empatiyi geliştiği ortaya çıkmıştır. Ve saymakla bitiremeyeceğimiz dramanin faydalarını gelip bize katılarak sizde ekibimizde olabilirsiniz.